Vi lägger ett väldigt speciellt år bakom oss där många redan utsatta familjer, mött ytterligare utmaningar i vardagen. Utmaningar och frågeställningar som för många av oss andra är självklarheter, basala hygienfaktorer och icke existerande. På incubIT berörs vi starkt av de vardagsbetraktelser som vi får berättade från Stadsmissionen och med vår starka förankring i Västsverige, känns det fortsatt väldigt naturligt att lämna ett julbidrag till deras oerhört viktiga arbete.

Share This