Vi är oerhört glada och stolta över att få hälsa Christian Isetjärn varmt välkommen till incubIT. Med sin breda erfarenhet av roller i gränslandet mellan IT och verksamhet, där han de senaste åren haft en nyckelroll som Business Analyst i ett antal komplexa projekt, kommer han att bidra på ett storartat sätt till vår- och våra kunders fortsatta utveckling.

”Med ett omfattande nätverk och uppdrag inom många intressanta verksamheter, tillsammans med mycket kunniga och trevliga kollegor, gjorde valet enkelt för mig att vilja bli en del av incubIT.”

Share This