Människor – Teknologi – Utveckling

Betydande utveckling varje dag, tillsammans med människor och teknologi

Om oss

Skapandet av incubIT gjordes med en grundidé. Tänk att få vara med om att skapa och vara en del av en fantastisk arbetsplats, med jordnära värderingar, tillsammans med Västsveriges bästa medarbetare.

Att sedan kombinera detta med den unika kompetens som byggts av kunskap och erfarenhet under många år, ger oss de allra bästa förutsättningarna för att stödja och utveckla våra kunder.

Vårt mål är att vara det naturliga valet när behov av erfaren kompetens finns. På incubIT har vi alla en passion för människor och teknologi, med insikten om dess fundamentala roll för en verksamhets utveckling.

Du är briljant, bli en av oss!

Vi letar hela tiden efter nya stjärnor och du är varmt välkommen att höra av dig till oss.

Har du en gedigen erfarenhet, där en stark drivkraft är din passion för människor och IT, samtidigt som våra områden STYRA, LEDA, FORMA och STÖDJA attraherar dig.

Våra kompetenser
På incubIT har vi en fantastisk palett av kompetenser allt från arkitektur, strategi, integration, upphandling, verksamhetsutveckling och projektledning, till specialistkompetens inom verksamhets- och leveransledande roller till mångårig erfarenhet inom outsourcing.

Vi drivs av en stark övertygelse om att ha väldigt roligt tillsammans, också bidrar till det bästa resultatet i uppdragen hos våra kunder. Vår sammanhållning och samlade kompetens gör oss därför till en naturlig samarbetspartner.

Att styra och leda en verksamhet så att IT tillför så stort värde som möjligt innebär bland annat att säkerställa att IT-tjänsterna är effektiva och motsvarar verksamhetens behov. Det är viktigt att definiera processer för hantering av IT-nära frågor samt att organisationens roller och ansvar passar verksamhetens övergripande mål och strategier. Att också kontinuerligt följa upp och synliggöra att leverans sker med rätt kvalitet på rätt sätt är många gånger en kraftfull motivator för förbättringsarbete.

På incubIT har vi erfarenhet av att hjälpa organisationer och företag att etablera effektiv IT-styrning och att leda och utveckla leveranser av IT-tjänster och system, inom både offentlig och privat verksamhet. Vi hjälper också våra kunder att etablera praktiska inköpsstrategier och planer för sourcing av IT för att åstadkomma effektiv tjänste- och systemförvaltning. Vi har erfarenhet av att leda i förändring genom projekt/program som fokuserar på både människor och teknologi.

Genom att kombinera rätt ledarskap med en djup kompetens från att leda såväl verksamheter som projekt hjälper vi våra kunder att effektivt hantera både utvecklingsprojekt och tillhörande förändringsarbete. Förståelsen för människors beteenden och reaktioner kopplade till förändringen ligger till grund för aktiviteter i syfte att påverka människors vilja att utvecklas.

På incubIT har vi många års erfarenhet från att leda allt från mindre projekt till globala utvecklingsprogram. Våra program- och projektledare har en lång erfarenhet från att leda projekt från förstudie till implementation och leder projekten med ett moget ledarskap. Vi värnar om individens och gruppens kompetens och drivkrafter, vilket skapar välmående och effektiva team. Program och projektledare på incubIT är alltid en kombination av förändringsledare och projektledare.

Vi har en lång erfarenhet av att arbeta med olika projekt- och utvecklingsmodeller där allt mer fokus hamnar på en kombination av traditionella utvecklingsmodeller och agila metoder där det är verksamhetens mognadsgrad som styr vilka modeller som tillämpas.

Då människor och teknologi är en förutsättning för en organisations- eller ett företags utveckling, ser vi det som naturligt att förena verksamhetsaspekten med det tekniska perspektivet i alla sammanhang. Vår erfarenhet är att arkitekturen ska vara förankrad i företagets verksamhetsplaner och strategier för att ge rätt riktning och största nytta.

Vi på incubIT hjälper vi våra kunder med att i komplexa miljöer förstå behov och omgivning och utifrån det arbeta fram strategier för arkitektur och teknik för att sedan säkerställa utveckling i rätt riktning. Tjänster och system tillhandahålls genom nya tjänster och kombineras med befintliga system, vilket är viktigt för att lyckas med såväl nya projekt som löpande förvaltning av IT.

Framgångsrika projekt förutsätter att affärsmålen är väl definierade och att affärsbehoven bryts ner till krav på processer och att de krav som ställs på processerna dokumenteras. Vidare behöver kraven förstås och översättas så utförare kan leverera en lösning som möter verksamhetens behov och krav. Ofta levereras lösningar inkrementellt för att successivt nå affärsmålen.

På incubIT har vi lång erfarenhet av att leda och genomföra förändringsinitiativ och projekt från analys av affärsbehov till realiserad affärsnytta. Vi hjälper våra kunder genom hela förändringsresan för att säkerställa att lösningarna som tas fram kan användas effektivt med rätt syfte.

Vi på incubIT drivs av ett brinnande intresse av samverkan mellan människor och teknologi i utveckling.

The People Make the Place
– Benjamin Schneider 1987

På incubIT har vi alla en passion för människor och teknologi, med insikten om dess fundamentala roll för en verksamhets utveckling. Med erfarenhet från såväl större organisationer och offentlig sektor, till mindre och entreprenörsdrivna strukturer, skapar vi tillsammans en fantastisk kompetensbas.

Vi har något unikt: förmågan att kombinera våra tre ledord
Människor – Teknologi – Utveckling.

Tobias Berggren
0700-645528
Annika Berlin
0761-068753
Anna Dahlqvist
0735-222737
Peter Dahlqvist
0733-982187
Johan Falk
0708-514417
Mari Fläring
0723-339939
Lars Forssell
0702-465604
Christian Isetjärn

0723-008095

Fredrik Johnsson
0703-420010
Mattias Karlsson
0733-982170
Annika Kjellin

0768-079982

Dino Mesihovic

0761-674111

Lena Ottermark
0735-170030
Siw Persson
0768-401408
John Petersson
0735-237323
Lena Wepplinger

0768-401418

Magnus Wilkenson

0763-181854

Jessica Zygelman
0700-645582
Karin Åkesson
0723-223770
Nyheter
Varmt välkommen Christian!

Varmt välkommen Christian!

Vi är oerhört glada och stolta över att få hälsa Christian Isetjärn varmt välkommen till incubIT. Med sin breda erfarenhet av roller i gränslandet mellan IT och verksamhet, där han de senaste åren haft en nyckelroll som Business Analyst i ett antal komplexa projekt,...

läs mer
Varmt välkommen Lena!

Varmt välkommen Lena!

incubIT fortsätter att växa och vi är oerhört glada över att få hälsa Lena Wepplinger varmt välkommen till oss. Människor och utveckling är ord som personifierar såväl Lena som incubIT och med sin långa erfarenhet och breda kompetensbas inom verksamhetsutveckling,...

läs mer
En sommarhälsning – ”The People Make the Place”

En sommarhälsning – ”The People Make the Place”

incubIT vill önska alla våra kollegor, kunder, samarbetspartners, nära och kära en riktigt härlig sommar! Vi är stolta över det förtroende som våra kunder ger oss i våra åtaganden, där vi bidrar till långsiktig transformation och utveckling. Vi har vuxit till arton...

läs mer
Kontakt
Kontakta någon av oss eller skicka ett mail till info@nullincubit.se

IncubIT

Vårt mål är att vara det naturliga valet när behov av erfaren kompetens finns. På incubIT har vi alla en passion för människor och teknologi, med insikten om dess fundamentala roll för en verksamhets utveckling.
Kontor
Kaserntorget 1
411 18 Göteborg

Telefon
031-821520

E-post
info@nullincubit.se

Share This