Vi är oerhört glada och stolta över att få hälsa Annika Kjellin varmt välkommen till incubIT. Med en gedigen erfarenhet i seniora roller som projektledare och verksamhetsutvecklare tillsammans med en bred erfarenhet från förändringsprojekt inom både privat- och offentlig verksamhet, kommer hon att bidra till vår och våra kunders fortsatta utveckling.

Hon valde incubIT som möjliggör hög delaktighet i allt från säljprocess till internt utvecklingsarbete, med fokus på ”laget framför jaget”. Annika kommer direkt att gå in i ett uppdrag på Havs- och vattenmyndigheten i rollen som verksamhetsutvecklare.

Share This