Vi är väldigt glada över att få hälsa Karin Åkesson välkommen till incubIT. Hon har en lång erfarenhet av roller i gränslandet mellan IT och verksamhet, där hon de senaste åren haft en nyckelroll som Business Analyst i ett antal komplexa projekt. Med sin erfarenhet och gedigna kunskap, kommer hon att ytterligare stärka vårt erbjudande och bidra till vår fortsatta utveckling.

Share This