Vi är oerhört glada över att få hälsa Tobias Berggren välkommen till incubIT.

Människor – Teknologi – Utveckling är i centrum för incubIT, vilket också sammanfattar Tobias på ett bra sätt. Han har många år inom IT-branschen och i ledande roller på konsult- och systemutvecklingsföretag. Med sin breda kompetensbas inom verksamhetsutveckling, projektledning och affärsutveckling, från fastighetsbranschen, e-handel, offentlig sektor och fordonsindustrin, kommer Tobias att bidra på ett storartat sätt till vår- och våra kunders fortsatta utveckling.

Share This