Människor – Teknologi – Utveckling

Betydande utveckling varje dag, tillsammans med människor och teknologi

Om oss

Skapandet av incubIT 2017 gjordes med en grundidé. Tänk att få vara med om att skapa en fantastisk arbetsplats, med jordnära värderingar, tillsammans med Västsveriges bästa kollegor. Dessa beståndsdelar är fortsatt centrala i allt vi gör, där vi tillsammans formar vår egen framtid under en filosofi som kretsar kring laget, social gemenskap, glädje och livsbalans – ”the People Make the Place”.​

Vi erbjuder konsulttjänster till kunder inom privat och offentlig sektor som värderar vår kompetens och vill utvecklas tillsammans med oss. Våra förmågor efterfrågas inom alla branscher och kompetensportföljen är både bred och djup, där vi leder och hjälper våra kunder i sin transformation och utveckling. Uppdragen som till stora delar genomförs i våra kunders strukturer innebär ofta förändrings-, transformations- och projektledning inom våra tre tjänsteområden Styra, Leda och Forma, där människor och teknologi tillsammans gör skillnad.​

På marknaden ses vi som en respekterad och betydande aktör, där vår förmåga att se en verksamhets olika dimensioner och drivkrafter, tillsammans med leveranser av hög kvalitet, värdeskapande och professionalism är signum för vårt varumärke. Vi befinner oss i ett eko-system och på en marknad där vi är öppna för partnerskap och samverkan med alla som vi gillar. Leveranserna utförs huvudsakligen av våra egna konsulter.​

Våra förmågor har sin utgångspunkt i flerårig personlig erfarenhet och där vi aktivt delar kunskap mellan oss. Den egna personliga kompetensutvecklingen sker till största delar i incubITs försorg med stort eget ansvar. Kunskaper utvecklas i en kombination av delade- och egna uppdragserfarenheter tillsammans med extern inspiration och utbildning i passande format.​

Vår tillväxt sker utifrån bibehållandet av företagets grundidé tillsammans med fortsatt ekonomisk stabilitet. ​

Du är briljant, bli en av oss!

Vi letar hela tiden efter nya stjärnor och du är varmt välkommen att höra av dig till oss.

Har du en gedigen erfarenhet, där en stark drivkraft är din passion för människor och IT, samtidigt som våra områden STYRA, LEDA och FORMA attraherar dig.

Våra kompetenser
På incubIT har vi en fantastisk palett av kompetenser allt från arkitektur, strategi, integration, upphandling, verksamhetsutveckling och projektledning, till specialistkompetens inom verksamhets- och leveransledande roller till mångårig erfarenhet inom outsourcing.

Vi drivs av en stark övertygelse om att ha väldigt roligt tillsammans, också bidrar till det bästa resultatet i uppdragen hos våra kunder. Vår sammanhållning och samlade kompetens gör oss därför till en naturlig samarbetspartner.

[manövrera något i önskad riktning]; [påverka]; [få något att ta en viss riktning]

Framgångsrika förändringsprojekt förutsätter att affärsmålen är väl definierade och att behoven bryts ner till effektmål och krav på̊ processer och organisation. Den snabba digitala utvecklingen ställer nya krav på strategiarbetet och detta har blivit en central fråga för organisationers ledningsgrupper.

På incubIT hjälper vi våra kunder i sitt strategiarbete genom att i olika förändrings- och transformationsinitiativ säkerställa mål och tydliga förväntningar på resultatet. Med vår erfarenhet kan vi coacha verksamhetsansvariga eller som en tillfällig del av verksamheten ta ansvar för att driva strategiarbetet med hänsyn till både hårda och mjuka faktorer vid utveckling av verksamheter och organisationer.

Vi har en lång erfarenhet från att arbeta med strategi- och transformationsfrågor och vilka framgångsfaktorer som är avgörande för ett lyckat förändringsinitiativ.

#organisationsstrategi, #ledningssystem, #strategiomstörreförflyttning, #outsourcingstrategi, #förändringsstrategi, #compliance, #ochmerdärtill

[leda till];[hålla i];[och få att röra sig i viss riktning]; [ha bestämmande in­flytande över]

Framgångsrika förändrings- och transformationsinitiativ kräver tydligt och vinnande ledarskap. Att förstå̊ människors beteenden och reaktioner kopplade till förändringen, ligger till grund för förmågan att påverka människors vilja att utvecklas.

Vi på incubIT hjälper våra kunder att genomföra sina utvecklings- och förändringsinitiativ genom att kombinera ett moget ledarskap med djup erfarenhet av olika program och projekt. Vi hjälper också våra kunder med att tillfälligt arbeta i olika ledarroller, exempelvis vid rekrytering eller omställning.

Vi har många års erfarenhet av att leda organisationer i allt från mindre projekt till större förändrings- och transformationsinitiativ. Vi leder gärna initiativ från förstudie till genomförande med ett ledarskap där vi värnar om individens och gruppens kompetens och drivkrafter, vilket skapar välmående och effektiva team.

#projektledning, #förändringsledning, #interimsledning, #verksamhetsutveckling, #ochmerdärtill

[ge form åt];[gestalta];[skapa];[ge form åt ny före­teelse]

För att lyckas i utvecklings- och förändringsarbetet krävs god förståelse av nuläge, organisation och omgivning samt förståelse för vad man ska uppnå. Utifrån nuläge och målbild behöver verksamhetens stöd formas genom processer, arbetssätt och IT-stöd.

På incubIT hjälper vi våra kunder i många olika roller i arbetet såsom att analysera nuläge, arbeta fram processer och arbetssätt, definiera strategi för IT och arkitektur. Tillsammans med kunden arbetar vi fram verksamhetens krav och behov för att möjliggöra ett bra resultat i utvecklings- och förändringsarbetet.

Vi har stor erfarenhet av att hjälpa våra kunder med nulägesanalyser, behovsanalyser, förändringsanalyser, processutveckling, strategi för IT och arkitektur. Vi stödjer våra kunder genom förändringsresan mot sitt nya sätt att arbeta och verka.

#tjänsteutveckling, #processutveckling, #kravställning, #kravfångst, #förändringssamordning, #effektiviseraanvändandetavIT, #målbild, #informationsochbegreppsmodeller, #ochmerdärtill

The People Make the Place
– Benjamin Schneider 1987

På incubIT har vi alla en passion för människor och teknologi, med insikten om dess fundamentala roll för en verksamhets utveckling. Med erfarenhet från såväl större organisationer och offentlig sektor, till mindre och entreprenörsdrivna strukturer, skapar vi tillsammans en fantastisk kompetensbas.

Vi har något unikt: förmågan att kombinera våra tre ledord
Människor – Teknologi – Utveckling.

Tobias Berggren
0700-645528
Annika Berlin
0761-068753
Anna Dahlqvist
0735-222737
Peter Dahlqvist
0733-982187
Johan Falk
0708-514417
Mari Fläring
0723-339939
Lars Forssell
0702-465604
Christian Isetjärn

0723-008095

Fredrik Johnsson
0703-420010
Mattias Karlsson
0733-982170
Annika Kjellin

0768-079982

Dino Mesihovic

0761-674111

Lena Ottermark
0735-170030
Siw Persson
0768-401408
John Petersson
0735-237323
Lena Wepplinger

0768-401418

Magnus Wilkenson

0763-181854

Jessica Zygelman
0700-645582
Karin Åkesson
0723-223770
Nyheter
Varmt välkommen Christian!

Varmt välkommen Christian!

Vi är oerhört glada och stolta över att få hälsa Christian Isetjärn varmt välkommen till incubIT. Med sin breda erfarenhet av roller i gränslandet mellan IT och verksamhet, där han de senaste åren haft en nyckelroll som Business Analyst i ett antal komplexa projekt,...

läs mer
Varmt välkommen Lena!

Varmt välkommen Lena!

incubIT fortsätter att växa och vi är oerhört glada över att få hälsa Lena Wepplinger varmt välkommen till oss. Människor och utveckling är ord som personifierar såväl Lena som incubIT och med sin långa erfarenhet och breda kompetensbas inom verksamhetsutveckling,...

läs mer
En sommarhälsning – ”The People Make the Place”

En sommarhälsning – ”The People Make the Place”

incubIT vill önska alla våra kollegor, kunder, samarbetspartners, nära och kära en riktigt härlig sommar! Vi är stolta över det förtroende som våra kunder ger oss i våra åtaganden, där vi bidrar till långsiktig transformation och utveckling. Vi har vuxit till arton...

läs mer
Kontakt
Kontakta någon av oss eller skicka ett mail till info@nullincubit.se

IncubIT

Vårt mål är att vara det naturliga valet när behov av erfaren kompetens finns. På incubIT har vi alla en passion för människor och teknologi, med insikten om dess fundamentala roll för en verksamhets utveckling.
Kontor
Kaserntorget 1
411 18 Göteborg

Telefon
031-821520

E-post
info@nullincubit.se

Share This